Access Keys:

RCUK Logo


Welsh Language Scheme - Cynllun Iaith Gymraeg

Research Councils UK (RCUK) have prepared a Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Act 1993, through which we, and the seven UK Research Councils, will conduct our business:


Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg drafft yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar y ffordd yr ydym ni, a saith Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes:


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014