Access Keys:

RCUK Logo


Ynglŷn â’r Cynghorau ymchwil unigol

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) yn gyfrifol am fuddsoddi arian cyhoeddus mewn ymchwil yn y DU i ddatblygu gwybodaeth a chreu syniadau newydd sydd yn arwain at economi gynhyrchiol, cymdeithas iach ac yn cyfrannu at fyd cynaliadwy.

Mae pob Cyngor Ymchwil yn ariannu ymchwil a gweithgareddau hyfforddi mewn maes ymchwil gwahanol ar draws y celfyddydau a’r dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, peirianneg a’r gwyddorau ffisegol a’r gwyddorau meddygol a bywyd.

Mae RCUK yn cefnogi dros 50,000 o ymchwilwyr yn cynnwys 19,000 o fyfyrwyr doethuriaeth, tua 14,000 o staff ymchwil a 2,000 o gymrodyr ymchwil mewn prifysgolion yn y DU ac yn eu Sefydliadau Ymchwil eu hunain.

Yn yr ardal hon mae mwy o wybodaeth ar gael am:

  • Weithgareddau: amcanion cyffredin a phrif ddulliau gweithio ar gyfer y Cynghorau Ymchwil.

  • Cyllid y Llywodraeth: sut mae’r Cynghorau Ymchwil yn cael eu hariannu gan y Llywodraeth.

  • Llywodraethu: sut mae’r Cynghorau Ymchwil yn cael eu llywodraethu gan eu byrddau cynghori.

 

Mae saith Cyngor Ymchwil:

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC)
Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC)
Cyngor Ymchwil Peirianneg a r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)
Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC)
Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC)
Y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC)


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014