Access Keys:

RCUK Logo


Grŵp Gweithredol

Caiff partneriaeth RCUK ei arwain gan brif weithredwyr y Cyngor Ymchwil, sydd ar y cyd yn berchen ar, yn llywio ac yn monitro’r gweithgareddau strategol a gweithredol sy’n cyflenwi cenhadaeth RCUK.

Mae Grwp Gweithredol RCUK (RCUKEG) yn darparu’r fforwm lle mae prif weithredwyr y Cynghorau Ymchwil unigol yn cydweithio.

Caiff Cadeirydd RCUKEG ei ddethol o blith Prif Weithredwyr y Cynghorau Ymchwil; yr Athro Rick Rylance yw’r cadeirydd presennol, Prif Weithredwr Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Dwy flynedd yw’r tymor yn y gadair.

Gwahoddir uwch aelodau o’r Cynghorau Cyllido Addysg Uwch, noddwyr ymchwil eraill a rhanddeiliaid eraill i gymryd rhan yn rheolaidd yn nhrafodaethau RCUKEG.

Er mwyn galluogi RCUK i weithio gyda’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) i drafod materion strategol lefel uchel a rhoi cyngor i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwybodaeth ac Arloesedd, mae BIS wedi sefydlu’r Cyd-Grŵp Strategaeth (JSG). Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwybodaeth ac Arloesedd sy’n cadeirio’r grŵp hwn ac mae’n cyfarfod bob tri mis.

Mae RCUKEG a JSG yn disodli Grŵp gwreiddiol Strategaeth Cynghorau Ymchwil y DU (RCUKSG), a wnaeth arwain gweithgareddau RCUK rhwng mis Mai 2002 a mis Gorffennaf 2004.


Freedom of Information | Cookies and Privacy | Terms and Conditions | © Research Councils UK 2014